ක්ෂණික ඇමතුම් : 0117 270 270

Filter:


Badulla DVTC
Jaffna DVTC
Kalutara North VTC
Kilinochchi DVTC
Maharagama VTC
Monaragala VTC
Mulathiv DVTC
Nuwaraeliya DVTC
NVTI Baddegama
NVTI Batticaloa
NVTI Mirijjawila
NVTI Narahenpita
NVTI Niyagama
NVTI Ratmalana
NVTI Thalalla
Peradeniya DVTC
Polonnaruwa DVTC
Anuradhapura DVTC
Tangalle DVTC
Puttalam VTC
Morawaka VTC
Katanwila VTC
Akuressa VTC
Makandura VTC
Dikwella VTC
Wilgamuwa VTC(Hettipola)
Naula VTC
Kaikawala VTC
Paramulla VTC
Ruhunugama VTC
Thalahagama VTC
Wellawaya VTC
Thanamalvila VTC
Nakkala VTC
Madulla VTC
Ethimale VTC
Bibile VTC
Urubokka VTC
Thihegoda VTC
Hussain Avenue VTC
Galewela VTC
Mannar VTC
Wewaladeniya VTC
Ruwanwella VTC
Polambegoda VTC
Hemmathagama VTC
Deraniyagala VTC
YMBA VTC
Wegiriya VTC
Wattegama VTC
Yatiyanthota VTC
Kandawalai VTC
Udagama VTC
Polgahawela VTC
Mawathagama VTC
Hiripitiya VTC
Hettipola VTC
Dagama VTC
Bingiriya VTC
Palai VTC
Kilinochchi VTC
Nawalapitiya VTC
Vavuniya DVTC
Panawenna VTC
Nivithigala VTC
Kothalawala VTC
Kalthota VTC
Hinguraara VTC
Ellegewaththa VTC
Elaaraw VTC
Batuhena VTC
Pelmadulla VTC
Thumbagoda VTC
Weligepola VTC
Shansulan VTC
Poonthottam VTC
Kovilkulam VTC
Verugal VTC(New)
Sampoor VTC
Kinniya VTC
Gomarankadawala VTC
Agbopura VTC
Nagavilluwa VTC
Mudukatuwa VTC
Wanarajah VTC
Walapane VTC
Helboda VTC
Hangurankette VTC
Palinagar VTC
Dankotuwa VTC
Anamaduwa VTC
Nawasenapura - Reh
Manampitiya VTC
Kaduruwela VTC
Diyasenpura VTC
Bakamuna VTC
Oddisuttan VTC
Kotabogoda VTC
Kotte VTC(Nippon)
PeriyamullaVTC
Pansilgoda VTC
Nesec VTC
Katana VTC
Hunupitiya VTC
Horana VTC
Medamulana VTC
Hambantota VTC(Zuchi)
Talbot Town VTC
Hikkaduwa VTC
Ginimellagaha VTC
Wellawatte VTC
Seethawaka VTC
Rajagiriya DVTC
Pannipitiya VTC
Padukka VTC
Yakkalamulla VTC
Divulapitiya VTC
Flash VTC
Angunakolapelessa VTC
Wattala Ranawiru VTC
Urapola VTC
Elayapattuwa VTC
Bulnewa VTC
Akkaraipattu VTC
Kirinda VTC
Karainagar VTC
Kaithady VTC
Chunnakam VTC
Yayawatta VTC
Weerawila VTC
Sooriyawewa VTC
Palapotha VTC
Pandatharipu VTC
Point Pedro VTC
Bandaragama VTC
Digana VTC
Walana VTC
Panapitiya VTC
Meewanapalana VTC
Meegahathenna VTC
Ambegoda VTC
Thirappane VTC
Sainthamaruthu VTC
Mahaoya VTC
Karaithivu VTC
Kalmunai VTC
Damana VTC
Centralcamp VTC
Indrasara Pirivana VTC
Alayadivembu VTC
Sammanthurai VTC
Thirukkovil VTC
Uhana VTC
Thambuththegama VTC
Mihintale VTC
Medawachchiya VTC
Kala Oya VTC
Gonapathirawa VTC
Galkiriyagama VTC
Kallady VTC
Eravur VTC
Soranathota VTC
Passara VTC
Mapakadawewa VTC
Haldummulla VTC
Girandurukotte VTC
Divithotawela VTC
Kaluwanchikudy VTC
Kattankudy VTC
Kiran VTC
Honnanthara VTC
Homagama VTC
Gothatuwa VTC
Elamalawala VTC
Dehiwala VTC
Vellavelly VTC
Vavunathivu VTC
Paddipalai VTC
Onthachimadam VTC
Elpitiya DVTC
Godakawela DVTC
Horana DVTC
Inamaluwa DVTC
Kanthale DVTC
Ninthavur DVTC
Sirimavo Bandaranayaka DVTC
Mandawala VTC
Ampara VTC
Dehiattakandiya VTC
Hingurana VTC
Inginiyagala Road VTC
Katugasthota VTC

 

Get directions
    Show the options

From :  or 

To :  or 

පුවත් සහ සිදුවීම්

07
ඔක්2019

Click here to enter Korean Tech Virtual Tour

Click here to enter Korean Tech Virtual Tour

16
අප්‍රේ2020

VTA has donated 2 million to Covid-19 Fund

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ කාර්යමණ්ඩලයේ 2000ක් පමණ වන සේවක පිරිසගේ දිනක වැටුප කෝවිඩ් 19 අරමුදලට පරිත්‍යාග කෙරේ. එම ලක්ෂ 20ක මුදල් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය අධිකාරියේ සභාපති දමිත වික්‍රමසිංහ මහතා...

25
ජූනි2020

Würth signs MOU with VTA

Würth Lanka and German Development Bank DEG/KfW yesterday inked a memorandum of understanding (MoU) to enhance the training capacities of Vocational Training Authority (VTA) trainers and to establish a training...

05
ජූලි2020

TRAINER of TRAINER (TOT) Program

රූපලාවන්‍ය හා කොණ්ඩා සැකසුම් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රගමණය උදෙසා ශ්‍රි ලංකා වෘත්තීය පුහුණූ අධිකාරිය පලමු පියවර තබයි. ශ්‍රි ලංකා වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරියේ උපදේශකවරුන්ගේ දැනුම . කුසලතා , ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීම, දියුණු රටවල...