ක්ෂණික ඇමතුම් : 0117 270 270

This option will not work correctly. Unfortunately, your browser does not support inline frames.

Course Details

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) යනු කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්‍රමය යටතේ කලාව, විද්‍යාව,
වාණිජ සහ අනිකුත් සියලු අංශයන්හි පළමු උපාධිය පිරිනමනු ලබන්නේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාවේ
විෂය පථය යටතේ වන අතර එසේ කරනු ලබන්නේ විශ්ව විද්‍යාලයක් හෝ වෙනත් පිළිගත් ආයතනයක් සමග සම්බන්ධවීමෙනි.

වැඩිදුර කියවීමට

පුවත් සහ සිදුවීම්

07
ඔක්2019

Click here to enter Korean Tech Virtual Tour

Click here to enter Korean Tech Virtual Tour

31
දෙසැ2019

His Excellency Gotabaya Rajapaksa has started a new Revolution in Vocational Training Sector

President Gotabaya Rajapaksa has called on officials to fulfil their responsibilities by creating a revolution in the vocational training industry,...

06
ජන2020

2020 Student Enrollment has increased up-to 50000

Starting from the year 2020 the Student Enrollment has increased up-to 50000.

07
පෙබ2020

Get on to the Career BUS

Career බස් එක දෙව්න්දර තුඩුවෙන් පේදුරු තුඩුවට ගමන් අරඹයි.... VTA YOULEAD සමග නව ගමණක ඇරඹුම අද දෙව්න්දර තුඩුවෙන් ගමන් අාරම්භ...

ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය

දමිත වික්‍රමසිංහ මහතා

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සභාපති

චූලාංගනී පෙරේරා මහත්මිය

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

සැලසුම් ශිල්පී පාඨමාලාව වසරක් පුරා හදාරන මා 2014 වසරේදී වැඩ ලොවට අවතීරණ වීමට සූදානම්ව සිටිමි. වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයේදි මනා හික්මවීමක් පළපුරුද්දක්, කාර්යශූර වෘතිකයෙක් ලෙස රැඳෙන්නට මෙම ආයතනයෙන් වෘත්තීය දැනුමක් පමණක් නොව පෞර්ෂය වර්ධනය, අභියෝග වලට මුහුණ දීම, සාමූහික ක්‍රියාකාරකම් වලදී අන්‍යෝන්‍යයමය සුහදතාවය රැකීම වැනි විෂය පරිබාහිර දැනුම පවා, වැඩමුළු හා දනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් තුළින් ලබාදේ. උසස් අධ්‍යාපන සිහිනය බොඳව යද්දී, ජීවිතය දිනන්නට මටත් තව වරක් අවස්ථාව ලබාදුන් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය පිළිබඳව මට ඇත්තේ මහත් ගෞරවයකි, හද පිරි භක්තියකි.