ක්ෂණික ඇමතුම් : 0117 270 270

This option will not work correctly. Unfortunately, your browser does not support inline frames.

Course Details

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) යනු කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්‍රමය යටතේ කලාව, විද්‍යාව,
වාණිජ සහ අනිකුත් සියලු අංශයන්හි පළමු උපාධිය පිරිනමනු ලබන්නේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාවේ
විෂය පථය යටතේ වන අතර එසේ කරනු ලබන්නේ විශ්ව විද්‍යාලයක් හෝ වෙනත් පිළිගත් ආයතනයක් සමග සම්බන්ධවීමෙනි.

වැඩිදුර කියවීමට

පුවත් සහ සිදුවීම්

07
ඔක්2019

Click here to enter Korean Tech Virtual Tour

Click here to enter Korean Tech Virtual Tour

16
අප්‍රේ2020

VTA has donated 2 million to Covid-19 Fund

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ කාර්යමණ්ඩලයේ 2000ක් පමණ වන සේවක පිරිසගේ දිනක වැටුප කෝවිඩ් 19 අරමුදලට පරිත්‍යාග කෙරේ. එම ලක්ෂ...

25
ජූනි2020

Würth signs MOU with VTA

Würth Lanka and German Development Bank DEG/KfW yesterday inked a memorandum of understanding (MoU) to enhance the training capacities of...

05
ජූලි2020

TRAINER of TRAINER (TOT) Program

රූපලාවන්‍ය හා කොණ්ඩා සැකසුම් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රගමණය උදෙසා ශ්‍රි ලංකා වෘත්තීය පුහුණූ අධිකාරිය පලමු පියවර තබයි. ශ්‍රි ලංකා වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරියේ...

ගරු දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා

නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය

දමිත වික්‍රමසිංහ මහතා

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සභාපති

චූලාංගනී පෙරේරා මහත්මිය

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

සැලසුම් ශිල්පී පාඨමාලාව වසරක් පුරා හදාරන මා 2014 වසරේදී වැඩ ලොවට අවතීරණ වීමට සූදානම්ව සිටිමි. වෘත්තීය ක්ෂේත්‍රයේදි මනා හික්මවීමක් පළපුරුද්දක්, කාර්යශූර වෘතිකයෙක් ලෙස රැඳෙන්නට මෙම ආයතනයෙන් වෘත්තීය දැනුමක් පමණක් නොව පෞර්ෂය වර්ධනය, අභියෝග වලට මුහුණ දීම, සාමූහික ක්‍රියාකාරකම් වලදී අන්‍යෝන්‍යයමය සුහදතාවය රැකීම වැනි විෂය පරිබාහිර දැනුම පවා, වැඩමුළු හා දනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් තුළින් ලබාදේ. උසස් අධ්‍යාපන සිහිනය බොඳව යද්දී, ජීවිතය දිනන්නට මටත් තව වරක් අවස්ථාව ලබාදුන් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය පිළිබඳව මට ඇත්තේ මහත් ගෞරවයකි, හද පිරි භක්තියකි.