ක්ෂණික ඇමතුම් : 0117 270 270

ගරු. දිනේෂ් ගුණවර්ධන
නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය

පණිවිඩය බැලීම සඳහා

 

දමිත වික්‍රමසිංහ මහතා
සභාපති ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය

පණිවිඩය බැලීම සඳහා

 

චූලාංගනී පෙරේරා මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය

පණිවිඩය බැලීම සඳහා

ගෝලීය ශ්‍රම බලකායට මානව සම්පත් ලබාදෙනු ලබන දිවයිනේ විශාලතම කාර්මික අධ්‍යාපනය සහ වෘත්තීය පුහුණුව සපයනු ලබන ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමි. දිවයින පුරා විහිදී ඇති පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 245 ක් තුල ක්‍රියාත්මක විවිධ පාඨමාලා සඳහා වාර්ෂිකව තරුණයින් 35,000 කට අධික සංඛ්‍යාවක් එක්වෙති. ජාතිය වෙත තාක්ෂණික, වෘත්තීය අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව ලබාදෙන ප්‍රථම සැපයුම්කරු ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය වෙයි. පසුගිය වසර කිහිපය තුල අප ආයතනය ගුණාත්මකභාවය, පිළිගැනීම, ක්‍රියාකාරී පාඨමාලා සංඛ්‍යාව, ආධුනිකයන් බඳවා ගැනීම සහ පර්යේෂණ පැවැත්වීමෙහිලා වේගවත් ලෙස වර්ධනය වෙමින් පවතී. දිනෙන් දින අප වෙතින් වෘත්තීය පුහුණුව ලබන ආධුනිකයන් විවිධ කර්මාන්තවල රැකියා ගත වීමේ විශාල ඉහලයාමක් ද පෙන්නුම් කරනු ලබයි. ගෝලීය වශයෙන් තරගකාරී, කර්මාන්ත වෙත යොමු වු ගුණාත්මක ශ්‍රම බලකායක් බිහිකරමින් අපගේ රටට අභිමානවත් අනාගතයක් ලබාදීම සඳහා ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) තුලින් උසස් ගණයේ කාර්මික සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපනයක් ද අපි ලබාදෙන්නෙමු. තවද නිපුනතාවයන්, දැනුම, ප්‍රඥාව සහ නායකත්වය වැඩිදියුණූ කිරිම සඳහා තරුණ තරුණියන් පුහුණු කරන අතර ආධුනිකයන් තුල මනා විනයක් ඇති කරමින් ඔවුන්ගේ පාරම්පරික චාරිත්‍ර සහ ධනාත්මක චින්තනය ඔපමට්ටම් කරගැනීම සඳහා ද අප දායක වන්නෙමු. දක්ෂතාවය, භාෂා දැනුම, ව්‍යවසායකත්ව හැකියාවටත් සහ පුද්ගලික හැකියාවන් සඳහාත් තරගකාරීත්වයක් ද අප සපයන්නෙමු. දිවයිනේ තරුණ තරුණියන් සඳහා වෘත්තීය පුහුණුව මගින් අපට ඉටු කළ හැකි විශාලතම සේවය ඔබ අප ජීවත්වන සමස්ත ලෝකයේම යහපත සඳහා වන බව අප විශ්වාස කරන්නේ එබැවිනි. එබැවින් උසස් ගණයේ කාර්මික අධ්‍යාපනයක් සහ වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණූ අධිකාරිය සමග අත් වැල් බැඳ ගන්නා ලෙස මම ඔබට ආරාධනය කරන්නෙමි.


පුවත් සහ සිදුවීම්

07
ඔක්2019

Click here to enter Korean Tech Virtual Tour

Click here to enter Korean Tech Virtual Tour

16
අප්‍රේ2020

VTA has donated 2 million to Covid-19 Fund

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ කාර්යමණ්ඩලයේ 2000ක් පමණ වන සේවක පිරිසගේ දිනක වැටුප කෝවිඩ් 19 අරමුදලට පරිත්‍යාග කෙරේ. එම ලක්ෂ 20ක මුදල් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය අධිකාරියේ සභාපති දමිත වික්‍රමසිංහ මහතා...

26
මැයි2020

Requesting Quotations for Production of Video Documentary

According to the growing labour market, VTA has planning to increase the annual student intake up to 70,000. Further, it is a very crucial factor to promote the image of...