அவசரத் தொடர்பு இல : 0117 270 270

நான் தேசிய தொழிற் தகைமை  (NVQ) பெற்றுக்கொள்வது எப்படி?

தேசிய தொழிற் தகைமை (NVQ) பெற்றுக்கொள்வதற்குரிய இரண்டு வழிகள் உள்ளன.

  1. ஏதேனும் விண்ணப்பதாரிக்கு திறமைகள் பற்றிய அவரின் இயலுமையை நிரூபிக்க போதுமான சாட்சிகள் இருக்குமானால் அந்த விண்ணப்பதாரி (முன்னரான கற்கைகளை அடையாளம் காணுதல்) RPL ஊடாக தேசிய தொழிற் தகைமை  (NVQ) சான்றிதழ் பெற தகுதிபெறுகிறார்.

  2. தேசிய தொழிற் தகைமை (NVQ) சான்றிதழ் பெறும் மற்றுமொரு வழி தகைமைகளுக்குரிய திறமைகளை அடிப்படையாகக் கொண்ட தொழிற் பயிற்சி பாடநெறி ஒன்றை (CBT) பின்பற்றுதலாகும். விண்ணப்பதாரிக்கு ஆரம்பத்திலேயே தகைமைகளுக்குரிய தேசிய தொழிற் தகைமையை அடிப்படையாகக் கொண்ட  பயிற்சி ஒன்றை (CBT) மற்றும் தேசிய தொழிற் தகைமை சான்றிதழ் பெற்றுக்கொடுக்கக் கூடிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரச மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் சிலவற்றினுள் பயிற்சி பாடநெறிகளை மேற்கொள்ள முடியும்.

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

07
அக்2019

Click here to enter Korean Tech Virtual Tour

Click here to enter Korean Tech Virtual Tour

16
ஏப்2020

VTA has donated 2 million to Covid-19 Fund

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ කාර්යමණ්ඩලයේ 2000ක් පමණ වන සේවක පිරිසගේ දිනක වැටුප කෝවිඩ් 19 අරමුදලට පරිත්‍යාග කෙරේ. එම ලක්ෂ 20ක මුදල් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය අධිකාරියේ සභාපති දමිත වික්‍රමසිංහ මහතා...