ක්ෂණික ඇමතුම් : 0117 270 270

 

දමිත වික්‍රමසිංහ මහතා
ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සභාපති
 +94 112 581 904
chairman[at]vtasl.gov.lk පණිවිඩය බලන්න

 

චූලාංගනී පෙරේරා මහත්මිය
ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ
+94 112 352 100
dg[at]vtasl.gov.lk පණිවිඩය බලන්න

ප්‍රධාන කාර්යාලය

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය,
354/2, "නිපුණතා පියස", ඇල්විටිගල මාවත,
නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05
+94 112 352 100
info[at]vtasl.gov.lk

අධ්‍යක්ෂකවරුන්

නම සහ තනතුර දුරකථන අංකය විද්‍යුත් තැපෑල
ඩබ්.ඒ. රණවීර මහතා
අධ්‍යක්‍ෂ (මානව සම්පත් හා පරිපාලන)
+94 710 318 703 (Mobile)
+94 112 595 991 (Office)
admin[at]vtasl.gov.lk
ජී.එච්.පී දමයන්ති මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්, පර්යේෂණ හා සංවර්ධන) (වැඩ බලන)
+94 710 318 726 (Mobile)
+94 112 596 516 (Office)
planning[at]vtasl.gov.lk
යූ.කේ. නන්ද මහතා
අධ්‍යක්ෂ (පරීක්ෂණ හා ඇගයීම්)
+94 710 318 754 (Mobile)
+94 112 581 815 (Office)
testing[at]vtasl.gov.lk
එස්.එම්. එදිරිසිංහ මහත්මිය
අධ්‍යක්ෂ (පුහුණු)
+94 710 318 751 (Mobile)
+94 112 505 490 (Office)
training[at]vtasl.gov.lk
ආර්.පී හෙට්ටිආරච්චි මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක (වැඩ බලන)
+94 71 514 5007 (Mobile)
+94 112 596 517 (Office)
audit[at]vtasl.gov.lk

අංශය

අංශය දුරකථන විද්‍යුත් තැපෑල
පුහුණු අංශය +94 112 553 857 training[at]vtasl.gov.lk
පරිපාලන අංශය +94 112 595 991 admin[at]vtasl.gov.lk
මූල්‍ය අංශය +94 112 352 100 finance[at]vtasl.gov.lk
සැලසුම්, පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන +94 112 352 117 planning[at]vtasl.gov.lk
වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන හා රැකියා ගත කිරීම් +94 112 505 123 cgjp[at]vtasl.gov.lk
පරීක්ෂණ හා ඇගයීම් +94 112 581 815 testing[at]vtasl.gov.lk

දිස්ත්‍රික් කාර්යාල

දිස්ත්‍රික්කය ලිපිනය දුරකථන විද්‍යුත් තැපෑල
අම්පාර කෙලින් වීදිය, නින්දවූර් +94 672 250 196 dvtampara[at]vtasl.gov.lk
අනුරාධපුර නුවර වැව පාර, අනුරාධපුර +94 252 221 400 dvtanuradhapura[at]vtasl.gov.lk
බදුල්ල DVTC, Rockhill, බදුල්ල +94 552 222 423 dvtbadulla[at]vtasl.gov.lk
කොළඹ 03 සරණ පාර, රාජගිරිය +94 112 844 151 dvtcolombo[at]vtasl.gov.lk
ගාල්ල ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, අලුත්ගම පාර, ඇල්පිටිය +94 912 291 186 dvtgalle[at]vtasl.gov.lk
ගම්පහ බණ්ඩාරනායක මාවත, වේයන්ගොඩ +94 332 294 790 dvtgampaha[at]vtasl.gov.lk
හම්බන්තොට හේනකඩුව, තංගල්ල +94 472 241 724 dvthambantota[at]vtasl.gov.lk
යාපනය 12/1 Veerasingam Hall, K.K.S Rd, යාපනය +94 212 227 949 dvtjaffna[at]vtasl.gov.lk
කළුතර සුඛිත වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානය, පාදුක්ක පාර, හොරණ +94 342 260 480 dvtkalutara[at]vtasl.gov.lk
මහනුවර ගන්නෝරුව පාර, පේරාදෙණිය +94 812 387 200 dvtkandy[at]vtasi.gov.lk
කෑගල්ල බල්ලපාන, ගලිගමුව නගරය +94 352 282 565 dvtkegalle[at]vtasl.gov.lk
කිලිනොච්චි 155, සැතපුම් කණුව, යාපනය පාර, කිලිනොච්චි +94 710 364 1507 dvtkilinochchi[at]vtasl.gov.lk
කුරුණෑගල සාරාගම, කුරුණෑගල +94 372 237 436 dvtckurunegala[at]vtasl.gov.lk
මාතලේ ඉනාමළුව, දඹුල්ල +94 662 286 683 dvtmatale[at]vtasl.gov.lk
මාතර නො: 32, විල්මෙට් බාලසූරිය මාවත, නූපේ, මාතර +94 412 235 950 dvtmatara[at]vtasl.gov.lk
මොණරාගල අන්දවෙලයාය වත්ත, වැල්ලවාය +94 552 274 775 dvtmonaragala[at]vtasl.gov.lk
මුලතිව් Muli Tec, මාන්කුලම් පාර, මුලතිව් +94 212 290 097 dvtmullaitivu[at]vtasl.gov.lk
නුවරඑලිය වැද්දාබන් පාර, මවුන්ට් මේරි ගොඩනැගිල්ල, නුවරඑලිය +94 522 223 216 dvtnuwaraeliya[at]vtasl.gov.lk
පොළොන්නරුව නාගලකන්ද විහාර පාර, මින්නේරිය +94 272 245 442 dvtpolonnaruwa[at]vtasl.gov.lk
පුත්තලම හලාවත පාර, මාරවිල +94 322 254 110 dvtputtalam[at]vtasl.gov.lk
රත්නපුර මල්වත්ත, ගොඩකවෙළ +94 452 274 699 dvtratnapura[at]vtasl.gov.lk
ත්‍රිකුණාමලය යොවුන් මාවත, කන්තලේ +94 262 234 517 dvttrinco[at]vtasl.gov.lk
වවුනියාව නො: 108, දුම්රියපළ පාර, වයිරවාපුලියන්කුලම්, වවුනියාව +94 242 221 617 dvtvavuniya[at]vtasl.gov.lk

NVTI

මධ්‍යස්ථානය ලිපිනය දුරකථන විද්‍යුත් තැපෑල
NVTI මඩකලපුව A.P.C පාර, වන්තරුමූලයි +94 652 240 159 dvtbatticoloa[at]vtasl.gov.lk
NVTI නාරාහේන්පිට 354, ඇල්විටිගල මාවත, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05 +94 112 592 233 nvtinarahenpita[at]vtasl.gov.lk
NVTI රත්මලාන නො.100, කඳවල පාර, රත්මලාන +94 112 638 850 nvtirathmalana[at]vtasl.gov.lk
NVTI බද්දේගම මකුරුගොඩ පාර, බද්දේගම +94 912 293 119 nvtibaddegama[at]vtasl.gov.lk
NVTI නියාගම නියාගම, තල්ගස්වල +94 912 296 445 nvtiniyagama[at]vtasl.gov.lk
NVTI මිරිජ්ජවිල ජාතික වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය, මිරිජ්ජවිල, හම්බන්තොට +94 472 220 501 nvtimirijjawila[at]vtasl.gov.lk
NVTI තලල්ල තලල්ල දකුණ, කෝට්ටේගොඩ +94 412 259 331 nvtithalalla[at]vtasl.gov.lk

පුවත් සහ සිදුවීම්

07
ඔක්2019

Click here to enter Korean Tech Virtual Tour

Click here to enter Korean Tech Virtual Tour

16
අප්‍රේ2020

VTA has donated 2 million to Covid-19 Fund

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ කාර්යමණ්ඩලයේ 2000ක් පමණ වන සේවක පිරිසගේ දිනක වැටුප කෝවිඩ් 19 අරමුදලට පරිත්‍යාග කෙරේ. එම ලක්ෂ 20ක මුදල් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය අධිකාරියේ සභාපති දමිත වික්‍රමසිංහ මහතා...

25
ජූනි2020

Würth signs MOU with VTA

Würth Lanka and German Development Bank DEG/KfW yesterday inked a memorandum of understanding (MoU) to enhance the training capacities of Vocational Training Authority (VTA) trainers and to establish a training...

05
ජූලි2020

TRAINER of TRAINER (TOT) Program

රූපලාවන්‍ය හා කොණ්ඩා සැකසුම් ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රගමණය උදෙසා ශ්‍රි ලංකා වෘත්තීය පුහුණූ අධිකාරිය පලමු පියවර තබයි. ශ්‍රි ලංකා වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරියේ උපදේශකවරුන්ගේ දැනුම . කුසලතා , ආකල්ප සංවර්ධනය කිරීම, දියුණු රටවල...