அவசரத் தொடர்பு இல : 0117 270 270

பிரதம மாணவத்தலைவன்

இலங்கை கல்வி முறைக்கு அமைய, தற்போது எமது பயிற்சி நிலையத்தில் ( நாராஹேன்பிட்டி) பயிற்சிபெறும் பயிலுநர்கள் 400 பேர்களுக்கு அதிகமானோர் தொழிற்துறை அறிவு பெறுகின்றனர். ஒழுக்கமான சூழலில் சகல வசதிகளுடன் கோட்பாடுகளைப் போன்று செய்முறை ரீதியில் பாடநெறிகளுக்கு தேவையான வகையில் பயிற்சிகளை பெற்றுக்கொள்ள பயிலுநர்களுக்கு சிறந்த சந்தர்ப்பம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அவர்களிடம் உள்ள சகல அறிவையும் எமக்கு பெற்றுத்தருவது நாட்டின் எதிர்காலமான எம்மை நல்ல பிரஜைகளாகவும் திறமையான தொழிற்துறையினராகவும் மாற்றுவதற்காகவே ஆகும். இந்த பாடநெறிகளில் தேசிய தொழிற் தகைமை 5 ஆம் மட்டம் வரை வழங்கப்படுவதுடன் பாடநெறி இறுதியில் நாங்கள் மேலதிக பயிற்சிகளுக்காக அனுப்பப்படுவது எதிர்காலத்தை மேலும் பலப்படுத்துவதற்காகவே ஆகும். எதிர்காலத்தை வெற்றிகொள்ள கனவு காணும் எங்களுக்கு தேசிய தொழிற் பயிற்சி அதிகார சபை ஒரு புண்ணிய தளமாகும். வாழ்க !

செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

03
ஜன2018

120 days Special Program in Construction Trade

In order improve the construction trade, 120 days special training program has been started in construction trade. on 16th January a special event has been organized to handover tool kits...

30
ஜன2018

Vocational Training for Disabled Soldiers

A group of more than 170 differently-able Army War Heroes after successfully completing vocational training to qualify for the National Vocational Qualification (NVQ) standards received their certificates during a ceremony...