ක්ෂණික ඇමතුම් : 0117 270 270

ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපන ක්‍රමය යටතේ කලාව, විද්‍යාව, වාණිජ සහ අනිකුත් සියලු අංශයන්හි පළමු උපාධිය පිරිනමනු ලබන්නේ විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාවේ විෂය පථය යටතේ වන අතර එසේ කරනු ලබන්නේ විශ්ව විද්‍යාලයක් හෝ වෙනත් පිළිගත් ආයතනයක් සමග සම්බන්ධවීමෙනි.

ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය සඳහා මෙම ක්‍රියාදාමය ශ්‍රී ලංකාව තුල මනා ලෙස ස්ථාපිත වී ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය වෘත්තීය හෝ රැකියා අරමුණු කරගත් එකක් නොවන අතර එය පර්යේෂණ සහ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ඉලක්ක ගත වෙයි. කෙසේ වෙතත් අවාසනාවකට ශ්‍රී ලංකාව තුල රාජ්‍ය විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රමාණවත් ලෙස නොමැතිවීම හේතුවෙන් ශාස්ත්‍රීය අධ්‍යාපනය සීමාවන්නේ උපරිම වශයෙන් උසස් පෙළ සම්පුර්ණ කළ 10% - 15% අතර පිරිසකටය.

උසස් පෙළ පරික්ෂණයේ ප්‍රතිඵල මුදාහැරීමෙන් අනතුරුව ශිෂ්‍යයින් 200,000 ට අධික සංඛ්‍යාවක් සහ සාමාන්‍ය පෙල අසමත් ශිෂ්‍යයින් 100,000 ට අධික ප්‍රමාණයක් ඉහළ මට්ටමේ සුදුසුකමක් ලබාගැනීමේ නිසි මාර්ගයක් නොමැති වීම හේතුවෙන් හෝ කර්මාන්තශාලාව අපේක්ෂා කරන නිපුනතාවයන් ලබාගැනීමේ නිසි මාර්ගයක් නොමැතිකමින් පසුතැවිලි වන බව පෙනීගොස් ඇත.

ඉහත සඳහන් කල තත්වය යටතේ ශිෂ්‍යයින් බොහෝමයක් ඔවුන්ගේ ජීවිත කාලයෙන් වටිනා කාලයක් නිකරුනේ නාස්ති කරනු ලබති. මෙම ශිෂ්‍යයින් බොහොමයක්ම ශාස්ත්‍රීය උසස් අධ්‍යාපනය කෙරෙහි වැඩි උනන්දුවක් නොදක්වන නමුත් උසස් පෙල පරික්ෂණය සඳහා දෙතුන් වාරයක් පෙනී සිටිමින් සිය වටිනා කාලය සහ ධනය වැය කරති. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, නැවත නැවතත් උසස් පෙල පරික්ෂණයට පෙනීසිට වෙහෙසට පත්වන ශිෂ්‍යයින් සුළු වැටුප් පරිමාණයකට නුපුහුණු රැකියා වෙළදපොලට එක්වෙති.

ඉහතින් සාකච්ඡා කරන ලද ගැටඑවලින් මිදීම සඳහා  තෘතීයික සහ වෘත්තීය අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව (TVEC) මට්ටම් 07 කින් යුත් ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම (NVQ) හදුන්වාදීමට පියවර ගෙන ඇත. (NVQ) හි 07 වැනි මට්ටම ප්‍රථම උපාධි සුදුසුකමට සමානවෙයි. වෙනත්  ඕනෑම ප්‍රථම උපාධි වැඩසටහනක් මෙන්ම NVQ  07 වැනි මට්ටම සම්පුර්ණ කිරිමෙන් පසු ශිෂ්‍යයින්ට විද්‍යාපති හෝ වෙනත්  ඕනෑම පශ්චාත් උපාධි වැඩසටහනක් සඳහා ඇතුලත්වීමට හැකියාව තිබේ. NVQ  05 වැනි මට්ටම සමත්වුවන් හට ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයේ (UNIVOTEC) හෝ වෙනත් විදේශ විශ්ව විද්‍යාලයකට ඇතුලත්වීමට ද හැකියාව පවතී.

ශාස්ත්‍රීය සුදුසුකම් සමග සන්සන්දනය කිරීමේදී  උසස් පෙල අවසන් වු වහාම රැකියා අපේක්ෂා කරන්නවුන් සඳහා  NVQ ක්‍රමය සැලසුම් කර ඇත. NVQ ක්‍රියාවලියෙහි විශේෂත්වය වන්නේ, NVQ හි සුදුසුකමෙහි සෑම මට්ටමක්ම සම්පුර්ණ කිරිමෙන් පසු ශාස්ත්‍රීය ක්ෂේත්‍රයෙහි සුදුසුකම් ලබන්නවුන්ට වඩා වැඩි වැටුපක් සහිතව වෘත්තීය රැකියා වෙළදපොලට ඇතුලත්වීමට ඔවුන් සුදුසුකම් ලැබීමයි.

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය, නිපුනතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යංශය යටතේ NVQ ක්‍රමය ඉතාමත් සාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරිමේ ක්‍රියාවලියෙහි යෙදී සිටී.

ලොව ඇති බොහෝ සංවර්ධිත සහ සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් ශ්‍රී ලංකාවෙහි පවතින NVQ ක්‍රමයට සමාන වෘත්තීය නිපුනතා සහතික කිරිමේ ක්‍රම හදුන්වා දී ඇත. එබැවින් NVQ ක්‍රමය බොහෝ රටවල පවතින වෘත්තීය සුදුසුකම් මනින එම ක්‍රමවලට සමානය. ඒ අනුව ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් (NVQ) ක්‍රමය වෘත්තිකයින් වශයෙන් ගෝලීය රැකියා වෙළදපොලට පිවිසීමේ ප්‍රධාන සුදුකමක් ලෙස ජාතික සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගෙන ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවෙහි පවතින NVQ මට්ටම්

 • සහතික මට්ටම  -(NVQ-1 සිට NVQ-4 දක්වා )
 • ඩිප්ලෝමා මට්ටම- (NVQ-5)
 • උසස් ඩිප්ලෝමා මට්ටම - (NVQ-6)
 • උපාධි මට්ටම -(NVQ-7)

කිසියම් පුද්ගලයෙකු NVQ සුදුසුකම් ලබන්නේ කෙසේද?

ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම (NVQ) ලබාගැනීම සදහා ක්‍රම දෙකක් ඇත.

 • කිසියම් අපේක්ෂකයෙකුට නිපුනතා ප්‍රමිතීන්හි සුදුසුකම් පිළිබදව ඔහුගේ / ඇයගේ හැකියාවන් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි සහිතව සනාථ කිරිමේ හැකියාවක් තිබේනම් එවිට එම අපේක්ෂකයා (පුර්ව ඉගෙනීම හදුනා ගැනීම)  RPL තුලින් ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම්  (NVQ) සහතිකය ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි.
 • ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම් (NVQ) සහතිකය ලබාගැනීමේ අනිත් ක්‍රමය වන්නේ සුදුසුකම්වලට අදාල හැකියාව පදනම් කරගත් වෘත්තිය පුහුණු පාඨමාලාවක්  (CBT) අනුගමනය කිරිමය. අපේක්ෂකයෙකුට සුදුසුකමට අදාල ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම (NVQ) පදනම් කරගත් පුහුණූවක්  (CBT) සහ ජාතික වෘත්තිය සුදුසුකම් (NVQ) සහතික ලබාදීමට ප්‍රතීතනය වී ඇති රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික ආයතනවල ක්‍රියාත්මක වෘත්තිය පුහුණු වැඩසටහන්වලට සම්බන්ධ වී මෙන් අදාළ ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම (NVQ) ලබා ගත හැක.

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම (NVQ) පිළිබඳව ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑ ම තොරතුරක් www.tvec.gov.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් ලබා ගත හැකිය.

NVQ ක්‍රමයේ වාසි

 • NVQ සහතිකය, මාතෘකාව පිළිබඳව දැනුම මැන බැලීමේ හුදු සහතිකයක් නොවේ. එය ඔබගේ හැකියාවන් පිළිබඳව සහතික කරන සහතිකයකි. එය අදාල වෘත්තීයෙහි සාර්ථක ලෙස කටයුතු කිරිම සඳහා අදාල NVQ මට්ටම පිළිබඳව ඔබට නිපුනතාවය ඇති බවට ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළිගත් සහතිකයකි.
 • රැකියා වැඩිවීමෙන්, පළපුරුද්ද තුලින් සහ නිපුනතාවයන් තුලින් නිරායාසයෙන් අත්වන අතර එමගින් NVQ  සුදුසුකම්හි ඉහළ මට්ටමක් ලබාගැනීමට ඔබට පහසුකම් සලසනු ලබයි.
 • NVQ ක්‍රමය නිපුනතාවය ඇගයීමේ ක්‍රමයක් වන අතර එමගින් විදේශ රැකියා ලබාගැනිමේ දී ඉහළ මට්ටමේ ප්‍රවනතාවයක් ඔබට සලසනු ඇත.
 • නිපුනතා ප්‍රමීතීන් සකස් කරනු ලබන්නේ එම කර්මාන්තයෙහි වෘත්තීමය වශයෙන් නිපුන පුද්ගලයින්ගේ දායකත්වය සහ අනුමැතිය සහිතව බැවින්, කර්මාන්තයෙහි අදාල වැඩකටයුතු කරගෙන යාමට එම හැකියාවන් ප්‍රමාණවත්ය. එබැවින් NVQ සහතික දරන්නවුන් හට වෘත්තීකයින් වශයෙන් රැකියා වෙළදපොලට ප්‍රවේශවීම පහසුවනු ඇත.
 • NVQ සහතික දරන්නවුන් වැඩකරමින් සිටියදී උසස් සුදුසුකම් ලබාගැනීමට උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් ඔවුන්ගෙන් රැකියා සංවර්ධනය කිරිමට මෙම ක්‍රමය මගින් අදාල සේවායෝජකයින් ද දිරිගන්වනු ලබයි.

සේවායෝජකයාට අත්වන ප්‍රතිලාභ

 • අදාල කර්මාන්තශාලාවලට අවශ්‍ය නිපුනතාවයන් හදුනාගෙන ඒවා NVQ සුදුසුකම් සමග මුසු කරනු ඇත. එබැවින් NVQ ක්‍රමයෙහි සහතිකලත් අපේක්ෂකයෙකු ඕනෑම ආයතනයක රැකියාවෙහි නිරතවීමට මනා සුදුසුදුකම් ලබයි.
 • NVQ සුදුසුකම ඕනෑම ආයතනයක වෘත්තීකයින් පත්කර ගැනීමේදී නිපුනතාවය මැන බැලීමේ මිනුම් දණ්ඩක් පමණක් නොව උසස්වීම් ලබාදීමේදී සහ ඉහළ වැටුප් තල ලබාදීමේදී ද එය බෙහෙවින් ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.

පුවත් සහ සිදුවීම්

30
ජන2018

අබාධිත රණවිරුවන් සදහා වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා

ශ්‍රි ලංකා වෘත්තිය පුහුණු අධිකාරිය (VTA) තම පුළුල් සේවාව තුල ක්‍රියාන්විතයේ නිරතව සිට අබාධයන්ට ලක්වු රණවිරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ වෘත්තිය පුහුණු පාඨමාලා ආරම්භ කරන ලදී. එමගින් තම විශ්‍රාම දිවිය වඩා අර්ථවත්ව...

දිවයින පුරා පිහිටි පුහුණු මධ්‍යස්ථාන